คอร์สของผู้สอนข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ

รัฐนนท์ บุญยก

อาจารย์หลักสูตร

Autocad , 3D Max ,Vray 3D Max , Vray SketchUp , Photoshop (Architecture)

การศึกษา

ปริญญาตรีสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรมหลัก มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ประสบการณ์

1. สถาปนิก
2. อาจารย์พิเศษคณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาออกแบบภายใน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
3. อาจารย์พิเศษคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาการออกแบบอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
4. อาจารย์พิเศษมัธยมศึกษาตอนปลาย สายอังกฤษ – เทคโนโลยี โรงเรียนสารวิทยา
5. วิทยากรพิเศษ บริษัท Prism Solutions (ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมลิขสิทธิ์ Autocad)
6. อาจารย์ประจำสถาบันสอนคอมพิวเตอร์ 3D – Designcenter

3D-Designcenter

เราคือสถาบันสอนคอมพิวเตอร์กราฟิค ที่มีหลักสูตรเปิดสอนมากที่สุด ครบที่สุด ดำเนินการสอนโดยผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญจากประสบการณ์การทำงานจริง และมีผู้เรียนกับเราแล้วกว่า 10,000 คนทั่วประเทศ.หลักสูตรขายดี

ผู้เรียนนิยม

ช่องทางพูดคุยและติดตามเรา

top
© 3D-Designcenter.com  All rights reserved.