คอร์สของผู้สอนข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ

โชดก แสงรุ่ง

อาจารย์หลักสูตร

Rhinoceros (Product Design)

การศึกษา

ปริญญาตรีศิลปกรรมศาสตร์ สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ประสบการณ์

1. Automotive Designer บริษัท KSC

2. Senior Product Design & Development หน่วยงาน Office Furniture บริษัท Modern Form

2. อาจารย์ประจำสถาบันสอนคอมพิวเตอร์ 3D – Designcenter

3D-Designcenter

เราคือสถาบันสอนคอมพิวเตอร์กราฟิค ที่มีหลักสูตรเปิดสอนมากที่สุด ครบที่สุด ดำเนินการสอนโดยผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญจากประสบการณ์การทำงานจริง และมีผู้เรียนกับเราแล้วกว่า 10,000 คนทั่วประเทศ.หลักสูตรขายดี

ผู้เรียนนิยม

ช่องทางพูดคุยและติดตามเรา

top
© 3D-Designcenter.com  All rights reserved.